Fleetové auto a zodpovednosť

Tri plus jeden faktor na dosiahnutie zodpovednejšieho a bezpečnejšieho spôsobu využívania vozového parku. Je už všeobecne známe, že medzi vedomosťami získanými vzdelávaním a vedomosťami, ktoré vyžaduje trh, je značný rozdiel, pretože svet sa veľmi rýchlo mení. Na základe rozhovorov s predstaviteľmi spoločností vieme, že si so sebou odnáša každý nový zamestnanec v priemere 50 - 70 % použiteľných vedomostí a zručností. Situácia je podobná aj v oblasti podnikového riadenia. Pre čoraz viac pracovníkov je firemné vozidlo ich prvým "vlastným" vozidlom. Čo môžeme urobiť pre to, aby sa firemné vozidlo stalo naozaj vašim vlastným? Ako môžeme pomôcť našim zamestnancom naučiť sa zodpovedne používať vozidlá? Naša príručka obsahuje aj užitočné typy pre zamestnancov: Ako môžem odkomunikovať s vedením vhodnejšie vozidlo namiesto lacnej verzie?

  • Pravidlá používania služobných vozidiel

Pravidlá používania automobilov sú základom správy vozového parku spoločnosti. V nej sa oplatí obsiahnuť všetky základné otázky a zaznamenať povinnosti a úlohy, ktoré nesú náklady, ako napríklad: firemné a súkromné používanie, opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade pokuty, nehody alebo úrazu, ako aj aktívne alebo pasívne používanie (napr. vozidlo bolo odstavené na parkovisku).

Ďalej zaznamenáme dopravnú morálku, ktorú očakávame od vodiča z hľadiska povesti a úsudku spoločnosti, ako aj to, kto je zodpovedný za udržiavanie vonkajšej a vnútornej čistoty spojenej s používaním vozidla.

V súvislosti s výberom vozidla si tiež uvedieme preferované značky a tie, ktorým sa chceme vyhnúť v závislosti od toho, aký odkaz chceme výberom docieliť. Taktiež uvádzame povinnú / voliteľnú / doplnkovú výbavu vozidiel. (Napr. Bluetooth, vozidlomatická prevodovka ..) Ekonomická stránka vozového parku je tiež kardinálnou otázkou, existuje tu niekoľko postupov. Niektoré spoločnosti určujú maximálnu cenu vozidla, iné určujú maximálny mesačný poplatok. Odporúčame mesačný poplatok, pretože práve ten ovplyvňuje rozpočet vašej spoločnosti. Kategórie poplatkov je potrebné každoročne prehodnotiť z dôvodu nárastu cien v priemysle. (Príklad: na konci roka 2019 stálo vozidlo nižšej kategórie menej ako v zime 2020. Ceny sa neustále zvyšujú.) Ako prémiová spoločnosť na správu vozového parku sme viacerým našim klientom pomohli s vypracovaním predpisov. Ak ešte nemáte predpis, požiadajte nás o pomoc.

  • Štandardné vybavenie 2020

V základnej výbave je možné si vybrať parkovacie kamery, prípadne aj zadnú kameru, aby sa dalo parkovať bez väčších problémov. Podobným prípadom je aj bluetooth a trúfame si povedať, že by sa zrkadlenie telefónu mohlo stať štandardnou výbavou a môže nahradiť drahé a väčšinou zastarané navigačné systémy OEM. Vozidlomobilový priemysel je v oblasti bezpečnosti jednoznačným krokom vpred, pokročilé asistenčné služby a za posledných desať rokov výrazne pozitívne zlepšili štatistiky nehodovosti. Tie užitočnejšie odporúčame zaradiť do firemných vozidiel, pretože nielenže zvyšujú bezpečnosť jazdy, ale môžu zabrániť aj mnohým nehodám. Výhodou týchto systémov je, že potenciálne nebezpečenstvo rozpoznajú skôr ako samotný človek, a dokonca naň aj rýchlejšie reagujú následným zásahom. Bez ohľadu na to sme za svoje vozidlo stále zodpovední, ale veľmi nám pomôže, ak systém signalizuje udalosti napríklad v slepej uličke alebo naše vozidlo začne včas brzdiť pomocou tempomatu na udržiavanie vzdialenosti. V bezpečnom a pohodlnom aute naši zamestnanci radšej sedia, cítia sa v ňom viac v bezpečí a s úsmevom prichádzajú nielen na firemné stretnutia alebo za svojimi zákazníkmi, ale aj k svojim rodinám domov.

  • Zoznámenie sa s vozidlom 

Základné činnosti: tankovanie, parkovanie, ovládanie palubnej dosky

Ako bolo spomenuté na začiatku, tak je pre mnohých ľudí služobné vozidlo ich prvým vozidlom, preto musíme kolegov zasvätiť do tajov každodennej jazdy. Nestačí s nimi len podpísať pravidlá a potom im s úsmevom odovzdať kľúč, oplatí sa venovať aspoň 40-50 minút nasledujúcim činnostiam: 

● predstavenie ovládacích tlačidiel a funkcií (klimatizácia, zrkadlá, bluetooth atď.),

● parkovanie, tankovanie, diskusia o úlohách údržby (palivová karta, účty, pravidlá používania v spoločnosti/súkromí),povinnosti

● povinnosti vodiča v prípade nehody / technickej poruchy / poistnej udalosti. Komu, v akom poradí hlásiť atď.


Odborná príprava - kurz v autocampingu

Najobľúbenejším motivačným nástrojom pre nových vodičov je technické školenie. Je praktické prihlásiť našich kolegov s vlastným služobným vozidlom na niekoľkohodinový praktický výcvik. Existuje niekoľko typov kurzov, je vhodné vybrať si individuálne, napríklad kto veľa jazdí po diaľniciach - trénuje s úlohami na rýchlostných cestách, kto veľa jazdí v rámci miest - cvičí manévrovanie, a úlohy na parkovanie. Poplatok za odborný výcvik sa opäť rovná cene spoluúčasti: je to približne 150 - 200 EUR.

Musíme uznať, že by bolo veľkým krokom k bezpečnej premávke, keby sa každý naučil pravidelne a správne používať zabudované funkcie. Počúvame to veľakrát: Áno, mám v aute bluetooth, len som ho ešte nenastavil... Viem, kde sa zapína tempomat, ale obávam sa, že neviem, ako sa dá vypnúť... Tempomat nielenže zabezpečuje pokojnú jazdu, ale má aj priaznivý vplyv na spotrebu paliva. A každý, kto naštartuje vozidlo s funkciami ADAS, môže povedať, že je jeho povinnosťou získať obraz o schopnostiach a povinnostiach pri jazde s príplatkovou výbavou.

Ak máme správne zásady a vozidlá a všetci naši kolegovia absolvovali správne praktické školenie, môžeme právom povedať, že sme urobili tri najdôležitejšie veci pre zamestnanca aj pre spoločnosť. 

(+1) Kontrolné/motivačné nástroje pre dobrý stav vozového parku

Telemetria / GPS

V prvom rade pre každého naskočia dva nástroje: GPS a palivová norma. Tieto dva sú naozaj dobrým základom a telemetrické alebo GPS zariadenie už vie oveľa viac ako len to, kam vozidlo ide. Niektorí pracovníci sa môžu búriť proti mapovaniu pomocou GPS, ale aj to je v našom spoločnom záujme. Minulý rok sa do našej spoločnosti prihlásil aj človek, ktorý kvôli tomu odstúpil. Možno to bolo lepšie pre obe strany.

GPS má svoj spoločný záujem - prečo? Na jednej strane sa dá väčšina sledovacích zariadení vyžiadať s prepínačom, takže v prípade súkromného používania systém nezaznamenáva presnú trasu (#GDPR), iba prejdenú vzdialenosť, na druhej strane v prípade nehody alebo dokonca krádeže vám môžeme pomôcť, kde mohlo byť vozidlo uložené..., A z inteligentnejších zariadení môžeme získať ešte viac pre firmu aj vodiča. Z množstva funkcií sú len tie najpraktickejšie: 

● vozidlomatický nákup balíkového lístka/diaľničnej nálepky,

● sprievodca evidenciou trasy,

● analýza štýlu jazdy - ktorá dokáže nielen normalizovať spotrebu, ale aj zlepšiť jazdné zručnosti našich vodičov.

Tých pár mesačných poplatkov sa rýchlo vráti, ak sa nám podarí eliminovať pokuty alebo zistiť, ktorý z našich neopatrných vodičov potrápil spojku auta. Za zmienku stojí aj pozitívny efekt telemetrie: naši vodiči jazdia vďaka analýze štýlu stále pozornejšie a zručnejšie.

Poriadok je dušou všetkého

V každej firme zohrávajú autá inú úlohu, prístup zamestnancov a oplatí sa vypracovať postup pravidelného hodnotenia stavu vozidiel. Odporúčame zakaždým vyhotoviť fotografický záznam o vydaní a vrátení kľúčových vozidiel. Podľa našich skúseností to pomáha nielen pri zúčtovaní úrazov, ale aj pri informovaní vodiča o stave vozidla od začiatku. Podpisom protokolu autenticky vyjadruje svoj úmysel používať vozidlo zodpovedne.

V prípade vyhradených alebo brigádnických vozidiel sa oplatí nielen vykonať prehliadku stavu vozidla pri jeho vydaní a vrátení, ale odporúča sa ju vykonávať aj v pravidelných intervaloch počas používania.

To všetko sa dá zasadiť do pozitívneho prostredia aj vtedy, ak sa najporiadnejší "majitelia" vozidiel symbolicky alebo reálnymi darčekmi odmenia. (Najstarostlivejší majiteľ, Najšetrnejší vodič atď.)

Vyskúšali sme všetko - ale nič nezabralo

V určitom počte prípadov počúvame, že manažér spoločnosti vyskúšal všetko (gps, kontrolu atď.), ale vodiči sa k vozidlám stále nesprávajú veľmi dobre... V tomto prípade prosím odstúpte a preskúmajte, či sú vozidlo vs. práca vs. vodič vo vzájomnom súlade? Možno vechilce nie sú vhodné na danú úlohu, alebo je vodič preťažený a všetko robí v non-stop zhone. Preťažení kuriéri sa nikdy nebudú môcť starať o vozidlo tak, ako očakávate. Naši kolegovia nedokážu prepraviť veľké hmotnosti s nedostatočne výkonným vozidlom, ale v niektorých prípadoch je to chyba človeka, pretože má problém v práci alebo v súkromnom živote.

Nikdy by sme sa nemali vzdávať, prehodnotiť celý problém z pohľadu vrtuľníka, porozprávať sa s kolegami a nájsť nové riešenie situácie.

Premyslené, cieľavedomé a individuálne - to sa podarí

Vo väčšine podnikov je vozidlo poskytované spoločnosťou nevyhnutné nielen teraz v čase pandémie - keď je jedným z najbezpečnejších, ak nie najbezpečnejším dopravným prostriedkom - ale aj v "normálnom veku". Ako vedúci pracovník je v súčasnosti ťažšie urobiť správne rozhodnutie, pretože vozidlá sú čoraz drahšie, a to nielen z dôvodu rozporuplného ekologického a technického sprísňovania, ale aj z dôvodu zvyšovania bezpečnostných noriem EÚ. 

Výber je obrovský, ale dobrých riešení je len niekoľko, preto sa oplatí požiadať o radu tých, ktorí majú na starosti tisíce vozidiel. V EuroFleet vám radi pomôžeme rozvíjať nielen firemnú kultúru vozidlomobilov, ale aj samotný vozový park, aby sa vaši kolegovia a firmy dostali do cieľa s maximálnou bezpečnosťou a optimalizovanou hospodárnosťou.


Chcete si prenajať auto?

Zavolajte nám
+421 911 044 381

Kontaktujte nás

Newsletter

Prihláste sa na odber a buďte vždy informovaný o aktuálnych ponukách.
Dostávajte najnovšie informácie a špeciálne ponuky týkajúce sa prenájmu vozidiel a služieb.


Táto webová stránka môže používať technológiu cookies predovšetkým na účely zabezpečenia riadneho fungovania, ale tiež na štatistické a reklamné účely. Prijímanie súborov cookie možno odvolať pomocou nastavení prehľadávača. Viac informácií. OK