Právne predpisy

Právne podmienky, MHC Mobility Sp. z o.o. („MHC“)

Pred použitím webovej stránky MHC (ďalej len „stránka“) si pozorne prečítajte nasledujúce pravidlá. Používaním tejto stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, tak túto stránku nepoužívajte. MHC môže kedykoľvek podmienky zmeniť a takéto zmeny budú okamžite zverejnené. Pretože pravidlá používania stránok sú pre vás záväzné, preto z času na čas navštívte túto stránku a prečítajte si aktuálne pravidlá.

Podmienky prístupu a pravidlá používania tejto webovej stránky boli stanovené v súlade s ustanoveniami poľského práva, vstup a používanie tejto stránky sa rovná ich prijatiu, s výnimkou oblasti práva označovanej ako konflikt práva, ako aj súhlas s tým, že všetky právne kroky alebo konania medzi spoločnosťou MHC a používateľom, vyplývajúce z prístupu na túto webovú stránku a jej používania by sa mali predložiť iba príslušnému súdu so sídlom v Poľsku.

Autorské práva

Copyright © 2021, MHC Mobility Sp. z o.o. Všetky práva vyhradené.

Autorské práva na materiály uverejnené na MHC Web Server sú majetkom spoločnosti MHC. MHCoprávňuje používateľov reprodukovať materiály na nekomerčné účely, na použitie vami alebo vo vašej organizácii, iba ak je oznámenie o autorských právach zverejnené na každej stránke a na všetkých kópiách a vo všetkých dielach, dokumentácii a iných materiáloch vytvorených pomocou týchto materiálov.

Ostatní používatelia by mali byť jasne informovaní o všetkých zmenách, ktoré sa vykonali v pôvodných materiáloch, aby sa zmenené verzie nezamieňali s originálom. Spoločnosť MHC si vyhradzuje všetky práva vrátane autorských práv na údaje, súbory a/alebo obrázky, texty a médiá, ktoré obsahujú. Činnosti, ako je komerčné publikovanie, kopírovanie alebo redistribúcia dokumentov MHC, ktoré vytvárajú osobný alebo komerčný zisk bez predchádzajúceho písomného súhlasu, sú zakázané. Na niektoré materiály, vrátane materiálov tretích strán, sa môžu vzťahovať odlišné pravidlá používania.

Obmedzenia

Táto stránka môže obsahovať nepresnosti alebo chyby. Materiály poskytované na tejto stránke sú pripravené a dodávané „tak, ako sú“ a nevzťahujú sa na ne žiadne záruky - výslovné ani predpokladané - vrátane, ale nielen, predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, vlastníckych práv a nedotknuteľnosť práva tretej strany. Spoločnosť MHC v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne priame, nepriame alebo následné škody ani žiadne iné škody, ktoré vzniknú v súvislosti s prehliadaním a používaním tejto stránky a v súvislosti s použitím materiálov zverejnených na tejto stránke.

Spoločnosť MHC vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie neustáleho aktualizovania informácií na webe, ale neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o ich presnosť a úplnosť. Spoločnosť MHC nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku prístupu na tieto webové stránky alebo ťažkosti pri ich prístupe, ani za škody, ktoré vzniknú odkazom na informácie v nej uvedené. Popisy produktov a služieb sa poskytujú výlučne na to, aby poskytovali všeobecné informácie o povahe a druhoch výrobkov a služieb ponúkaných skupinami MHC. Popisy nepredstavujú ponuku pre potenciálnych zákazníkov. Ak máte záujem o konkrétny produkt alebo službu, kontaktujte nás.

Kliknutím na niektoré odkazy na stránke môže byť používateľ presmerovaný na iné, nesúvisiace webové stránky, za ktoré spoločnosť MHC nenesie žiadnu zodpovednosť. Používatelia používajúci webové stránky tretích strán sú povinní podľa podmienok používania zverejnených na nich.

Správy a materiály zasielané MHC e-mailom sú uložené vo verejnej databáze. Všetky informácie zasielané MHC musia byť pravdivé a zákonné a nesmú porušovať práva ostatných. Spoločnosť MHC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť webovú stránku a produkty a služby opísané na nej, ako aj právne podmienky.

Ochranné známky a logá

Ochranné známky a logá použité na tejto stránke sú registrované a neregistrované. Obchodné značky MHC a ďalších spoločností skupiny MHC a tretích strán sa môžu používať iba spôsobom povoleným ich príslušnými vlastníkmi.

 Túto stránku vlastní a kontroluje:

MHC Mobility Sp. z o. o..
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Varšava

Registrácia v Poľsku: číslo zápisu do národného súdneho registra (číslo KRS): 0000242025

Newsletter

Prihláste sa na odber a buďte vždy informovaný o aktuálnych ponukách.
Dostávajte najnovšie informácie a špeciálne ponuky týkajúce sa prenájmu vozidiel a služieb.


Táto webová stránka môže používať technológiu cookies predovšetkým na účely zabezpečenia riadneho fungovania, ale tiež na štatistické a reklamné účely. Prijímanie súborov cookie možno odvolať pomocou nastavení prehľadávača. Viac informácií. OK