Operatívny lízing

ZABRÁŇTE ŠKODÁM!

Stačí chvíľka nepozornosti a aj v ten najkrajší deň môže malé zaváhanie auto odstaviť v garáži, nehovoriac o vážnejších nehodách. Samozrejme, človek nemôže byť stopercentne pripravený na to, aby sa vyhol takejto škodovej udalosti, ale máme v rukách mnoho nástrojov, vďaka ktorým môžeme takýmto situáciam predísť. Tipy na tieto možnosti nám poskytol Gábor Nagy. Z hľadiska spôsobu vzniku môžeme rozlišovať dva typy škodových udalostí. Táto škodová udalosť sa stala na parkovisku a táto vznikla počas jazdy. Samozrejme, ani nehoda spôsobená inou osobou nie je náhodná, ale pri situácii, ktorá vznikla počas jazdy môžeme urobiť menej, aby sme jej zabránili, a v tejto situácii sa škoda vzniknutá v dôsledku nehody rieši na základe zavinenia škodcu.

V garáži alebo v nákupnom centre vždy parkujeme najbližšie k vchodovým dverám.  Avšak tieto miesto bývajú najväčší problém, pretože všetci sa snažia zaparkovať v tejto preplnenej oblasti. Ak zastavíme ďalej od vchodu, je väčšia pravdepodobnosť, že nájdeme miesto. Pravdepodobne sa tak vyhneme tomu, že niekto stlačí svoje auto vedľa nás a pri nastupovaní a vystupovaní alebo dokonca pri otváraní dverí nám spôsobí poškodenie. Dá sa to vylepšiť tým, že na parkovisku budeme stáť na okraji čiary alebo pri stĺpe či stene, pretože vtedy je už naše auto zabezpečené v jednom smere, štatisticky sme znížili pravdepodobnosť nehody o 50 percent.

Ak predsa len musíte zaparkovať na pomerne úzkom mieste, oplatí sa skontrolovať alebo zaznamenať si ŠPZ a farbu áut vedľa nás, pretože ak si pri návrate k vozidlu všimneme nejaké poškodenie, napríklad odretý roh predného nárazníka, môžeme nehodu identifikovať. a tak môže byť jednoduchšie nahlásiť konkrétneho vinníka, ak je farba laku na zranení rovnaká. Je to dôležité, pretože aj keď je na vozidle uzatvorené poistenie Casco, presvedčenie, že poistenie v tejto podobe platí za všetko, nie je pravdivé. V prípade vlastnej zavinenej škodovej udalosti je potrebné vo všetkých prípadoch uhradiť spoluúčasť, ktorá môže byť minimálne 5% - 165€. Bohužiaľ, z hľadiska poistnej udalosti, ak nevieme preukázať zavinenie druhej strany, považuje sa to z hľadiska poistenia za našu vlastnú škodu. Samozrejme, ak je druhá strana vinníkom škodovej udalosti, bude znášať aj náklady spojené s opravou, v takom prípade určite nebudete musieť platiť spoluúčasť.

Je veľmi dôležité, aby ste si nenechávali na viditeľnom mieste žiadne predmety. Veď aj obyčajná pláštenka alebo reklamná taška plná bežeckých topánok môže byť lákadlom pre zlodejov, ktorí tieto veci uvidia a rozbijú sklo, čím spôsobia oveľa viac nepríjemností a škôd, než koľko v skutočnosti stojí ponechaný predmet. Nevznikne vám teda len škoda na vozidle, ale prídete aj o cenný predmet. V poslednom čase hlási počasie oveľa silnejšie veterné smršte, preto sa oplatí zaparkovať auto v nepriaznivom počasí tak, aby nebolo hneď vedľa stromu, pod, alebo v blízkosti budovy v zlom stave, pretože v takýchto podmienkach je vysoká pravdepodobnosť, že padajúce konáre a iné predmety môžu poškodiť naše zaparkované auto.

V prípade vlastného poškodenia je zvyčajne dôvodom naša nepozornosť. Preto nemožno dostatočne zdôrazniť ako veľmi je dôležité to, aby ste pri telefonovaní používali reproduktor, dodržiavali odstup, jazdili podľa predpisov a rozhľadu a dodržiavali rýchlostné obmedzenia. Ak ich budeme dodržiavať, môžeme túto pravdepodobnosť znížiť. Je dôležité dávať pozor, pretože v prípade týchto poistných udalostí sa určite nevyhneme plateniu spoluúčasti, o ktorej sme už hovorili, že musíme počítať s minimálnou sumou škody. Existujú aj sporné situácie. Na preukázanie našej pravdy môžeme použiť tachografovú kameru, ktorá sa dá kúpiť v naozaj vysokej kvalite.

Je veľmi dôležité, aby ste poistnú udalosť nahlásili poisťovni do 2 dní bez ohľadu na to, čo sa stalo. Oznámenie by sa malo uskutočniť čo najskôr za daných okolností, pretože praktické skúsenosti ukazujú, že poisťovateľ už nebude akceptovať poistnú udalosť po uplynutí 30 dní. Veľmi dôležité je aj to, aby podmienkou a základom správy bol presne vyplnený formulár poistnej udalosti. Ten je potrebný vo všetkých prípadoch. Veríme, že ho (aj) vďaka našim radám nebudete potrebovať! Okrem materiálnej a morálnej škody je v takejto situácii najväčším problémom samotné vozidlo. Veď opravy, náhradné vozidlá, administratíva, to všetko je čas, a čas sú peniaze a tie sú v takejto situácii premrhané. V štandardnom balíku služieb poskytujeme v prípade nehody alebo poškodenia aj náhradné vozidlo.

Chcete si prenajať auto?

Zavolajte nám
+421 911 044 381

Kontaktujte nás

Newsletter

Prihláste sa na odber a buďte vždy informovaný o aktuálnych ponukách.
Dostávajte najnovšie informácie a špeciálne ponuky týkajúce sa prenájmu vozidiel a služieb.


Táto webová stránka môže používať technológiu cookies predovšetkým na účely zabezpečenia riadneho fungovania, ale tiež na štatistické a reklamné účely. Prijímanie súborov cookie možno odvolať pomocou nastavení prehľadávača. Viac informácií. OK